1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem serwisu www.swiece.pl jest ARTMAN Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kurowie nr 16, 72-001 Kurów.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
   3. Poprzez gromadzenie logów (zapisów o zdarzeniach) serwera www przez operatora hostingowego Operatorem strony jest SOTIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tymbarku, 34-650 Tymbark 55
 2. Przetwarzanie danych podanych w formularzach.
  1. Wysyłanie formularzy kontaktowych odbywa się tylko za Państwa wyraźną zgodą.
  2. Wysyłanie formularzy kontaktowych powoduje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
  3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTMAN Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kurowie nr 16, 72-001 Kurów, telefon: 48 533 877 611, email: biuro@swiece.pl.
  4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Joanna Kolasa
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, to jest w celu oferowania usług Administratora zwłaszcza na drodze marketingu bezpośredniego (telefonicznego, mailowego) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  6. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
  7. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu połączenia, Pani / Pana adres IP).
  8. Dane zostały pozyskane przez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej www.swiece.pl.
  9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), pracownicy, prawnicy, księgowi oraz inne podmioty partnerskie biorące udział w realizacji umów w szczególności dotyczy to przekazywania informacji podmiotom technicznie realizującym usługi.
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.
  11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  13. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, aż do ustania tego celu lub do zgłoszenia sprzeciwu.
  14. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji usługi, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji usługi.
  15. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 3. Przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  1. Wysyłanie informacji marketingowych (np. w postaci mailingu) odbywa się tylko za Państwa wyraźną zgodą zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).
  2. Zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych powoduje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.
  3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTMAN Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kurowie nr 16, 72-001 Kurów, telefon: 48 533 877 611, email: biuro@swiece.pl.
  4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Joanna Kolasa
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i handlowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  6. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
  7. Dane zostały pozyskane przez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej www.swiece.pl.
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pracownicy, prawnicy, księgowi oraz inne podmioty partnerskie biorące udział w realizacji umów.
  9. Dane podane w formularzach mogą być także przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.
  11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  13. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, aż do ustania tego celu lub do zgłoszenia sprzeciwu.
  14. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji usługi, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji usługi.
  15. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 4. Informacja o plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. laptop, telefon, komputer) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości – dane te nie wykorzystują danych osobowych.
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (jeśli usługa wymaga zalogowania), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. Logi serwera (zapisy o zdarzeniach).
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie stanowią przedmiotu ochrony danych osobowych.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki
 7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
  1. W celu ułatwienia realizacji Państwa prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych w dowolnym momencie przygotowaliśmy poniższy formularz.
  2. Jeśli chce Pani /Pan wycofać zgodę na przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych prosimy podać zarejestrowany uprzednio w Serwisie adres email i wysłać formularz.
 8. Przetwarzanie danych w formularzu kontaktowym
  1. Uzupełnienie pola w formularzu stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez ARTMAN sp. z o.o. sp.k. w celu ułatwienia z Państwem kontaktu w związku z wysłaniem zapytania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTMAN sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kurowie nr 16, 72-001 Kurów. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia.
  2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kurowie nr 16, 72-001 Kurów.
   2. ARTMAN Sp. z o.o. sp.k. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@swiece.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
   4. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym usługi na rzecz ARTMAN sp. z o.o. sp.k. związane ze świadczona usługą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ARTMAN Sp. z o.o. sp.k.
   6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ARTMAN sp. z o.o. sp.k. prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną .
   7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
   8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
   9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez ARTMAN sp. z o.o. sp.k. w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne . Brak podania danych osobowych wymaganych przez ARTMAN sp. z o.o. sp.k. będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.